تصاویر پلان ها

home land daire tipleri 1+1

پلان واحد تک خوابه 1+1

 

اتاق خواب (ODA) 1
سالن (SALON) 1
سرویس بهداشتی (BANYO) 1
مساحت (ALAN) 73.00m2
پارکینگ (PARKING)
باغچه (BAHÇE)
بالکن (BALKON)

پلان واحد تک خوابه 1+1

 

اتاق خواب (ODA) 1
سالن (SALON) 1
سرویس بهداشتی (BANYO) 1
مساحت (ALAN) 73.00m2
پارکینگ (PARKING)
باغچه (BAHÇE)
بالکن (BALKON)
home land daire tipleri 1+1

پلان واحد تک خوابه 1+1

 

اتاق خواب (ODA) 1
سالن (SALON) 1
سرویس بهداشتی (BANYO) 1
راهرو (HOL)
مساحت (ALAN) 73.00m2
پارکینگ (PARKING)
باغچه (BAHÇE)
بالکن (BALKON)

پلان واحد تک خوابه 1+1

 

اتاق خواب (ODA) 1
سالن (SALON) 1
سرویس بهداشتی (BANYO) 1
راهرو (HOL)
مساحت (ALAN) 73.00m2
پارکینگ (PARKING)
باغچه (BAHÇE)
بالکن (BALKON)
home land daire tipleri 1
home land daire tipleri

پلان واحد دو خوابه دوبلکس 1+2

 

اتاق خواب (ODA) 2
سالن (SALON) 1
راهرو (HOL) 2
اتاق لباس (Ç.ODA) 1
انباری (KILER) 1
حمام و سرویس بهداشتی (BANYO) 1
سرویس بهداشتی (WC) 1
مساحت (ALAN) 163.00m2
پارکینگ (PARKING)
تراس (TERAS)
بالکن (BALKON)

پلان واحد دو خوابه دوبلکس 1+2

 

اتاق خواب (ODA) 2
سالن (SALON) 1
راهرو (HOL) 2
اتاق لباس (Ç.ODA) 1
انباری (KILER) 1
حمام و سرویس بهداشتی (BANYO) 1
سرویس بهداشتی (WC) 1
مساحت (ALAN) 163.00m2
پارکینگ (PARKING)
تراس (TERAS)
بالکن (BALKON)
home land daire tipleri

پلان واحد سه خوابه دوبلکس 1+3

 

اتاق خواب (ODA) 3
سالن (SALON) 1
حمام و سرویس بهداشتی (BANYO) 2
سرویس بهداشتی (WC) 1
راهرو (HOL) 2
مساحت (ALAN) 160.00m2
پارکینگ (PARKING)
تراس (TERAS)
بالکن (BALKON)
home land daire tipleri 3+1

پلان واحد سه خوابه دوبلکس 1+3

 

اتاق خواب (ODA) 3
سالن (SALON) 1
حمام و سرویس بهداشتی (BANYO) 2
سرویس بهداشتی (WC) 1
راهرو (HOL) 2
مساحت (ALAN) 160.00m2
پارکینگ (PARKING)
تراس (TERAS)
بالکن (BALKON)
home land daire tipleri 3+1