قیمت واحدها

قیمت واحد تک خوابه

1+1

 

________________

شروع قیمت از

530.000 لیر

 

 

نحوه پرداخت اقساطی

 

50 % نقد

+

مابقی اقساط تا می 2021

قیمت واحد دو خوابه

2+1

 

________________

شروع قیمت از

550.000 لیر

 

 

نحوه پرداخت اقساطی

 

50 % نقد

+

مابقی اقساط تا می 2021

قیمت واحد سه خوابه

3+1

 

________________

شروع قیمت از

600.000 لیر

 

 

نحوه پرداخت اقساطی

 

50 % نقد

+

مابقی اقساط تا می 2021

قیمت واحد تک خوابه

1+1

 

________________

شروع قیمت از

430.000 لیر

 

 

نحوه پرداخت اقساطی

 

50 % نقد

+

مابقی اقساط تا می 2021

قیمت واحد دو خوابه

2+1

 

________________

شروع قیمت از

550.000 لیر

 

 

نحوه پرداخت اقساطی

 

50 % نقد

+

مابقی اقساط تا می 2021

قیمت واحد سه خوابه

3+1

 

________________

شروع قیمت از

600.000 لیر

 

 

نحوه پرداخت اقساطی

 

50 % نقد

+

مابقی اقساط تا می 2021

برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید

+